Allt om influencers

Vardagen som influencer

Vad tjänar man som influencer?

Influencers har kommit att anta en allt större roll i vårt samhälle via sociala medier. De flesta idag tar del av olika sociala plattformar av någon form och sociala medier har växt sig stark och fortsatt tillväxt är att vänta menar experter. Genom marknadsföring av varor och tjänster får en influencer betalt och vad du kan tjäna på ett samarbeta skiljer sig företagen emellan. En del företag betalar baserad på antalet gilla-markeringar medan andra utgår från antalet följare.

Att arbeta som influencer

Att arbeta som influencer innebär i stora drag att arbeta med att influera andra människor via sina sociala medier. Allt från att informera, till att inspirera, motivera och att marknadsföra är något influencers arbetar aktivt med. Som influencer arbetar en aktivt med att interagera med ens följare för att i så stor mån som möjligt påverka dess. Hos en influencer finner du främst olika former av marknadsföring som delges er följare för att i största möjliga mån försöka påverka er att ta del av de tjänster eller varor som marknadsförs. Det är också här större delen av en influencers inkomst kommer från.

Inkomst som influencer

Att arbeta som influencer kan verka lockande. Möjligheten att kunna arbeta vart i världen du än befinner dig, att leva ett glamoröst liv och att tjäna goda pengar är något som lockar allt fler att vilja ta del och arbeta inom denna bransch. Detta är vad som syns utåt, som vi får ta del av. Att arbeta som influencer är ett hårt arbeta, där du oftast arbetar större delen av ditt dygn, på obestämda tider, året runt. En influencers inkomst baseras till stor del på antal följare. Då det är svårt att ta reda på vad en influencer tjänar kan vi idag utgå i från att en gillamarkering på ett inlägg motsvarar en krona. Andra företag utgår från antalet följare där vanligtvis en som har 10.000 följare kan tjäna 1000 kronor för varje inlägg. Detta kan skilja sig rejält där olika företag betalar olika mycket.