Allt om influencers

Vardagen som influencer

Influencers påverkan på våra unga

I relation till att teknologin kommit att explodera har sociala medier fått en allt starkare position i vårt samhälle. Här tillåts vi att mötas världen över och delge vårt liv på ett sätt som vi aldrig förr har kunnat. Med sociala mediers framväxt har influencers kommit att bli en förebild för yngre. En influencer arbetar dagligen via sina sociala medier för att influera, inspirerar och sprida såväl viktiga budskap som olika varor och tjänster. Våra influencers idag har fått en allt mer betydande roll och allt fler unga uppger att de påverkas av våra influencers, detta såväl positivt som negativt.

Influencers och dess roll

En influencer arbetar aktivt som informatör och inspiratör via olika sociala plattformar för att influera och påverka andra människor. På en influencers olika sociala medier tillåts du ta del av bilder, videoklipp och annat material som oftast är till för att få ens följare eller tittar att ta del av en tjänst eller vara. I takt med att sociala medier kommit att ta allt större plats i vårt samhälle har även influencers kommit att få en allt mer betydande roll.

Influercers påverkan på unga

I takt med att användandet av sociala medier och andra sociala plattformar har influencers kommit att få en allt mer betydande roll. Idag återfinns sociala medier hos de flesta unga i vårt samhälle och i relation till att allt insjuknar i psykisk ohälsa tros influencers idag kunna påverkan våra unga mer än någonsin. Detta ska inte förblandas med att detta i samtliga fall handlar om att påverka unga negativt. Idag finns influencers som gör ett aktivt arbete där de dagliga via sina sociala medier försöker påverka våra unga i en positiv riktning där ett genomgående tema är att du duger som du är. Det kan dock med sociala medier och dess betydelse för våra unga idag vara lätt att tro att våra unga påverkas av influencers såväl positivt som negativt.